T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
KOP SOSYAL PROJELERİ

KOP SOGEP HAKKINDA

 

KONYA OVASI PROJESİ SOSYAL GELİŞİM PROGRAMI

(KOPSOGEP)

 

 

Toplumun içinde bulunduğu yoksulluk ve göç gibi olgulardan kaynaklanan sorunları gidermek ve ortaya çıkan adaptasyon sorunlarını ortadan kaldırmak, özel politika gerektiren kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif şekilde katılmalarını sağlayarak toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek ve kalkınma sürecini hızlandırmak amacı ile istihdam ve mesleki gelişim, sosyal içerme, kültür sanat ve spor alanlarındaki projeleri desteklenmesi programın temel amacıdır.

 

Program, KOP Bölgesi illerinden olan Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir’de yürütülecektir. Programın kapsadığı alan, Kalkınma Bakanlığı’nın yürüttüğü SODES programının uygulanmadığı iller olarak belirlenmiştir.

 

Mesleki gelişim başlığındaki projelerin, KOP Bölgesi’ndeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi, becerilerin geliştirilmesi ve kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik hazırlanması amaçlanmaktadır.

 

Sosyal içerme konusunda hazırlanacak projelerin, KOP illerinde yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması; yaşlı, engelli, kadın ve çocuk gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amaçlarını gütmesi beklenmektedir.

 

Kültür, sanat ve spor konularında hazırlanacak projelerden ise KOP illerinde toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle madde bağımlısı ya da suça bulaşmış çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunmasına yönelik hedeflerinin olması beklenmektedir.

 

 

KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri Kurulacak

 

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, kısa adı KOP SOGEP olan “Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı” ile Bölge’nin sosyal kalkınmasına yönelik mali destek çağrı programını açıkladı.

 

KOP Bölgesi’nde sosyal kalkınmanın hızlandırılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacı ile başlatılan bu çağrı programının temel hedefi dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına katkıda bulunmak. Çağrı programı kapsamında Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir’de bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak projelere yüzde 85 ve yüzde 100 oranlarında finansman desteği sağlanacak. Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOP SOGEP) 2018 yılı Mali Destek Çağrısı başvuruları proje.kop.gov.tr internet adresinden 15 Mayıs 2018 tarihine kadar yapılabilecek.