T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
KOP SOSYAL PROJELERİ

KOP OKUYOR HAKKINDA

“KOP Bölgesi’nde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılarak Sürdürülebilirliğin Sağlanması Mali Destek Programı”

(KOP OKUYOR PROJESİ)

 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın KOP Eylem Planı’nda belirlenen amaçlara uygun olarak, ulusal ölçekli stratejiler doğrultusunda okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik farkındalık oluşturmak için yapılan projelere mali destek sağlayan bir programdır. Bu programın amacı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın, KOP Bölgesi’nde yer alan illerde okuma kültürünü farkındalık yaratarak sürdürülebilir hale getirmek, öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarımızın okuma yazma alışkanlıklarını geliştirmektir.

 

Proje yatırım programına alınırken KOP Bölgesi’nde Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri bulunmakta olup tahsis edilen ödenek 4 ile göre planlanmıştır. Ancak 2016 yılı içerisinde Bakanlar Kurulu’nun 8870 sayılı kararı ile KOP Bölgesi’ne eklenen Nevşehir ve Yozgat illeri ile birlikte proje toplamda 6 ilde yürütülmeye başlanmıştır. Proje teklif çağrısına çıkıldıktan sonra Bakanlar Kurulu’nun 9140 sayılı kararı ile de Kırıkkale ve Kırşehir illeri Başkanlığımızın görev alanı kapsamına alındığından 2016 yılı teklif çağrısında Kırıkkale ve Kırşehir illeri yer almamıştır. 2017 yılında çağrı programı uygulanıp Kırıkkale ve Kırşehir illerinden de başvurular alınmıştır.

 

Söz konusu proje ile 2016 yılında Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir ve Yozgat İllerinde çağrı programı düzenlenmiş olup 75 projeye mali destek sağlanmıştır. 2017 yılında ise Kırıkkale ve Kırşehir illerinde çağrı programı düzenlenmiş olup 19 projeye mali destek sağlanmıştır. Diğer yandan Okuma Kültürü ve Farkındalık Çalıştayı yapılmış olup çalıştay çıktılarına göre güdümlü projeler yürütülmeye başlanmıştır.

 

Kalkınma Bakanlığına bağlı KOP İdaresi Başkanlığı, ilk defa 2016 yılında başlattığı mali destek çağrı programını 2018 yılında da sürdürüyor. KOP Okuyor Mali Destek Programının bu yılki ana teması “Mahalle Kütüphaneleri” olarak belirlendi. İnternet üzerinden yapılacak başvurularda; “Yeni mahalle kütüphanelerinin oluşturulması”, “Mevcut kütüphanelerin yaşam merkezi haline getirilmesi” ve “Çocukların ve gençlerin okuma kültürünün geliştirilmesinin yanında yazma etkinlikleri, söyleşiler, yarışmalar gibi çeşitli sosyal etkinlikler ile mahalle kültürünün yaşatılmasına ve geliştirilmesine” yönelik mahalle kütüphaneleri kurulacak ve bu kütüphanelerdeki sosyal faaliyetlere mali destek verilecek.

 

 

Bu kapsamda Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinden Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, İl ve İlçe Belediyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İl ve İlçe Müftülükleri, İl ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlükleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bu kurumların ortaklığında hazırlanacak projelere en düşük 100 bin TL ile en yüksek 300 bin TL arasında yüzde 85 ve yüzde 100 oranlarında hibe desteği verilecek.

 

KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi 2018 yılı Mali Destek Çağrısı başvuruları proje.kop.gov.tr internet adresinden 15 Mayıs 2018 tarihine kadar yapılabilecek.